Merelhof

“Genieten en onthaasten”

Waterpoel en vijver

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) van levensbelang. Op ons terrein is voldoende landhabitat voor amfibieën aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken er niet. Door het aanleggen van de poelen en een vijver wordt het gebied voor amfibieën nog beter geschikt.

 

Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten, als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook het talud boven de waterlijn kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmteminnende insekten die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever.

 

Merelhof Mellereed 4 9281 RZ Harkema T0512-362526 M06-20623389 info@merelhof.nl www.merelhof.nl